Oddíly

Na našem táboře máme tři kategorie oddílů – „spací“, „hrací“ a „výukový“.  „Spacím“ oddílem se rozumí rozdělení dětí dle pohlaví a věku do jednotlivých bungalovů. V každém bungalovu bydlí maximálně 6 dětí a na jednoho vedoucího připadají 2 bungalovy. Věkový rozdíl mezi dětmi, které jsou spolu ubytovány, je nejvýše 1-2 roky. Samozřejmě se snažíme děti rozdělovat tak, aby byly spokojené, proto kamarády ubytováváme zásadně spolu.

Do „výukového“ oddílu děti rozdělujeme hned druhý den na základě anglických testů. Děti jsou ve skupinkách umístěny tak, aby jejich úroveň angličtiny byla naprosto shodná a výuka mohla efektivně postupovat. Zajišťujeme tak každému dostatečně podnětné prostředí pro jeho vlastní zdokonalení v jazyce. V těchto skupinkách děti setrvají po celou dobu tábora. V případě, že je některé dítě se znalostmi napřed nebo naopak pozadu, je ihned přeřazeno do skupinky, která lépe odpovídá jeho znalostem. Angličtinu vyučují čeští lektoři a rodilí mluvčí každý den dopoledne v rozsahu 3 hodin. V jedné skupince je cca 10-12 dětí.

Aby byly děti spravedlivě rozděleny do „hracích“ oddílů, tak se rozřazují samy losováním, které probíhá první večer tábora. Děti se rozlosují do skupin od nejmladších po nejstarší, dívky i chlapci dohromady. V každé skupině jsou tedy děti ve věku od 6 do 18 let. Tuto metodu rozdělení praktikujeme již řadu let a velice se nám osvědčila. Starší děti pomáhají mladším a motivují je. Úkoly, které děti během celotáborové hry plní, jsou sestaveny tak, aby se mohly zapojit všechny věkové kategorie, takže nikdo není bezprizorní.