Vedoucí

Ke spokojenosti všech zúčastněných přispívá zejména fakt, že se nám podařilo vytvořit stálý a  sehraný tým vedoucích, kteří nepostrádají táborové nadšení. Máme lety prověřené zkušenosti s přípravou programu a fungováním tábora. Vždy se snažíme vytvořit přátelské prostředí a rozvíjet v dětech tvořivost i zdravou soutěživost.

 

 

Hlavní vedoucí a zástupce jsou držiteli certifikátu hlavních vedoucích táborů akreditovaného u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náš tým se během roku podílí na celkové přípravě tábora. Jedná se o mladé lidi, převážně vysokoškoláky, kteří jako děti sami prošli mnoha ročníky námi pořádaných táborů. Máme bohaté zkušenosti jak s vedením oddílů tak i s výukou angličtiny. Mnozí z nás jezdí na naše tábory s angličtinou od dětství. Snad i díky tomu se dnes někteří z nás živí výukou angličtiny či se vrhli na jinou pedagogickou dráhu.

 

Na naše vedoucí je stoprocentní spolehnutí a vy, jako rodiče, tak máte jistotu, že jsou vaše děti v dobrých rukou. O děti se staráme 24 hodin denně a stále je máme pod dohledem. Na jednoho vedoucího připadá cca 12 dětí. Naši lektoři mají složeny zkoušky z angličtiny jako FCE či CAE nebo několikaletou praxi s výukou a vedením oddílů. Samozřejmostí je nepřetržitá péče kvalifikovaného a zkušeného zdravotníka či zdravotnice. Stále se zvyšující počet dětí svědčí o tom, že se jim u nás líbí a že jsme si v uplynulých sezónách dovedli získat jak je, tak jejich rodiče. Profily vedoucích

 

Judita Horová (hlavní vedoucí), 45 let, certifikát

lecturer
Narodila jsem se v roce 1978. Od roku 1999 se profesně věnuji výuce angličtiny dětí i dospělých. Jsem absolventka Anglo-American College, složila jsem státní všeobecnou zkoušku z angličtiny, vlastním certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language) a také Certifikát hlavních vedoucí dětských táborů schválený MŠMT ČR. Na tábor Enwia jezdím od roku 2003, kde jsem nejprve působila jako lektorka a oddílová vedoucí a od roku 2005 jako hlavní vedoucí. Mám na starost vedení a organizaci tábora včetně jeho kompletní přípravy během roku a také táborovou videodokumentaci.

Zdeněk Zamrzla (zástupce hlavní vedoucí), 39 let, certifikát

lecturer
Narodil jsem se v roce 1985. Pracuji jako Product manager ve společnosti Relmag. Na tábor Enwia jezdím již od roku 1996, nejprve jako člen oddílu, od roku 2003 jako oddílový vedoucí a od roku 2007 jako zástupce hlavní vedoucí. Jsem držitelem Certifikátu hlavních vedoucí dětských táborů schválený MŠMT ČR. Na starosti mám především celkovou organizaci tábora, jeho přípravu během roku a táborovou fotodokumentaci.

 

MgA. Adam Kratochvíl (programový vedoucí a lektor), 30 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. Vystudoval jsem FAMU obor režie. V roce 2009 jsem složil zkoušku z angličtiny Cambridge ESOL Exam – PET. Aktivně se věnuji umělecké, filmové a herecké činnosti. Na tábor Enwia jezdím od roku 2002 a od roku 2010 zde působím jako programový vedoucí a lektor. V průběhu roku se podílím na přípravě celotáborové hry.

BcA. Erwin Peisar (programový vedoucí), 30 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. Vystudoval jsem obor "Dílo v prostoru a fotografie" na ART & Design Institut v Praze. Profesně se věnuji fotografování a natáčení. Mezi mé zájmy patří zbraně. Tábora Enwia se účastním jako programový vedoucí od roku 2009 a aktivně se podílím na přípravě celotáborové hry.

Tomáš Graulich (oddílový vedoucí a lektor), 31 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1992. Na tábor Enwia jezdím již od roku 2003 a od roku 2010 se dětem věnuji jako oddílový vedoucí a lektor angličtiny. Studoval jsem andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze a momentálně pracuji jako barista. Ve svém volném čase se věnuji hudební tvorbě. V průběhu roku pomáhám s přípravou celotáborové hry.

Bc. Veronika Metelcová (zdravotnice, odd. vedoucí a lektorka), 31 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 1993. V současné době se věnuji studiu pedagogiky a pracuji jako učitelka na 1.stupni základní školy. Na tábor Enwia, kde působím jako zdravotnice, oddílová vedoucí nejmladších dětí a lektorka angličtiny, jezdím od roku 2009. Jsem držitelkou průkazu Zdravotníka zotavovacích akcí akreditovaného MŠMT pod záštitou Českého červeného kříže.

Mgr. Pavel Šinkovec (lektor a oddílový vedoucí), 32 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1992. Absolvoval jsem obor andragogika a obor historie na FF UK v Praze. Po zahraniční univerzitní zkušenosti v německém Kielu momentálně působím jako středoškolský pedagog na pražském gymnáziu. Od roku 2014 jsem se účastnil tábora Enwia na pozici externího programového vedoucího a od roku 2017 zde působím jako lektor angličtiny a oddílový vedoucí. Jsem držitelem mezinárodního certifikátu FCE.

Mgr. Adam Cironis (oddílový vedoucí a lektor), 30 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. Vystudoval jsem magisterský obor Studia nových médií na FFUK v Praze a v současné době pracuji jako vedoucí informačních systémů a digitalizace v Národním muzeu. Úspěšně jsem složil mezinárodní zkoušku z angličtiny a získal certifikát FCE. Mé koníčky jsou fotografování, lezení, florbal a programování. Na tábor Enwia jezdím od roku 2009, nejprve jako člen oddílu, od roku 2013 jako lektor a oddílový vedoucí.

Bc. Hugo Mrázek (oddílový vedoucí a lektor), 27 let

lecturer
Narodil jsem se roku 1997 a studuji ČVUT - Fakulta elektrotechnická. Současně jsem jednatelem společnosti Digital Noodles, která se zabývá tvorbou počítačového softwaru. Tábora Enwia jsem se účastnil jako dítě od roku 2010 a od roku 2016 jako oddílový vedoucí a lektor. V průběhu roku pomáhám s přípravou táborového programu. Úspěšně jsem složil ESE certifikát, level B2. 

Tomáš Pour (oddílový vedoucí a lektor), 24 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1999 v Praze, kde také studuji na 2. lékařské fakultě UK. Jsem držitelem mezinárodního certifikátu CAE a mezi mé zájmy patří zejména sport, literatura, cestování a práce s dětmi. Aktivně se věnuji vysokohorské turistice a horolezectví, mezi mé největší horolozecké úspěchy patří zdolání Gerlachovského štítu a Zugspitze. Na tábor Enwia jsem začal jezdit v roce 2008 jako dítě a od roku 2019 se tábora účastním jako lektor angličtiny a oddílový vedoucí.

Jáchym Suchomel (oddílový vedoucí a sporťák), 24 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1999. Vystudoval jsem sportovní management na soukromé střední škole BEAN. Pracuji v Národním muzeu v Praze na oddělení informačních technologií. Na tábor Enwia jsem začal jezdit v roce 2007 jako dítě a od roku 2019 zde plním funkci oddílového vedoucího a sporťáka. Aktivně se věnuji sportu a mezi mé hobby patří fotografování. Několikrát jsem reprezentoval Českou republiku na Mistrovství světa v motokárách.

Barbora Čisáriková (oddílová vedoucí a lektorka), 24 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 1999. Jsem studentka Husitské a teologické fakulty UK, obor sociální a charitativní práce. Mezi mé zájmy patří zejména fotografování, cestování a umění. Na jazykový tábor Enwia jsem jezdila již jako dítě a od roku 2018 zde působím jako lektorka angličtiny a oddílová vedoucí nejmladších dětí.

Lenka Peprníková (oddílová vedoucí a lektorka), 24 let

lecturer
Narodila jsem v roce 1999 v Praze, kde současně stále žiji. Vystudovala jsem střední odbornou školu a v současnosti jsem studentkou oboru humanitních studií na Karlově univerzitě. Na tábor Enwia jezdím již od roku 2008, nejprve jako dítě a od roku 2018 zde zastupuji roli oddílové vedoucí a lektorky angličtiny nejmladších dětí. Jsem také držitelkou průkazu Zdravotníka zotavovacích akcí akreditovaného MŠMT pod záštitou Českého červeného kříže. Mezi mé přednosti a zájmy patří komunikace v kolektivu, práce s dětmi, hudba, tanec, a v neposlední řadě nesmí chybět pořádná legrace.

Bc. Zuzana Brandová (maskérka a lektorka), 24 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2000. Studuji klinickou a toxikologickou analýzu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Ve volném čase se věnuji tréningu dostihových koní, kresbě a malbě. Na tábor Enwia jezdím od svých 10 let a od roku 2018 se účastním jako lektorka a maskérka.

David Steklý (hlavní programový vedoucí), 23 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2000. Jsem student Pedagogické fakulty UK, specializace dějepis a zeměpis. Na Enwii jsem byl poprvé jako dítě v roce 2008 a nevynechal jsem ani jeden rok. Baví mě sport, hlavně volejbal a mou drobnou zálibou je amaterské psaní. Rád také hraji na kytaru. Působím také jako trenér plavání. Nyní na tábor jezdím jako hlavní programový vedoucí.

Aneta Petránková (vedoucí a lektorka), 22 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2001. Jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a jsem držitelkou mezinárodního certifikátu FCE. Mezi mé zájmy patří divadlo, hudba, cestování a práce s dětmi. Působím také jako zpěvačka v kapele Sway Away, vedu Dětský divadelní soubor Strašilka a vyučuji děti hře na flétnu. Na tábor Enwia jezdím od roku 2009 a od roku 2020 se účastním jako vedoucí a lektorka angličtiny.

Aneta Darjaninová (vedoucí a lektorka), 21 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2002 v Praze, kde bydlím a studuji na Fakultně sociálních věd, obor Sociální antropologie a sociální politika. Mezi mé záliby patří gymnastika, trampolíny, kde působím jako trenérka nejmladších dětí, knihy a cestování. Na Enwii jezdím od roku 2015 a zastávám post oddílové vedoucí a lektorky angličtiny.

Bc. Kateřina Češková (vedoucí a lektorka), 23 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2000. Úspěšně jsem dokončila bakalářské studium na ČZU obor Podnikání a administrativa a nyní pokračuji dále na navazujícím magisterském studiu. V současné době pracuji na obchodním oddělení ve firmě Lagermax. Mezi mé zájmy patří zejména sport. Od mala jsem hrála volejbal a nyní se věnuji především fitness. Ráda trávím čas s kamarády a rodinou. Na tábor Enwia jezdím již od roku 2013 a nyní zde působím jako lektorka angličtiny a vedoucí.

David Švehlík (rodilý mluvčí), 43 let

lecturer
Narodil jsem se v Československu v roce 1980. V roce 1983 jsme se přestěhovali s rodinou do New Yorku, kde jsme žili 5 let. V roce 1988 se naše rodina vrátila zpět do Čech, ale po dvou letech jsme odjeli do Toronta a nakonec jsme se v roce 1990 přestěhovali do Houstonu v Texasu, kde jsme žili 13 let. Na San Jacinto College v Texasu jsem vystudoval obor „music and audio engineering“ a začal jsem vyučovat hru na bicí nástroje. V roce 2006 jsem se vrátil natrvalo do Čech a začal zde pracovat jako lektor anglického jazyka. Na tábor Enwia jezdím od roku 2016 a vyučuji zde anglický jazyk. Ve volném čase se věnuji především hudbě a své kapele, ve které hraji na bicí. Zajímám se o literaturu a miluji plavání.

Kate Powers (rodilá mluvčí), 41 let

lecturer
Pocházím z Indiany v USA, kde jsem se narodila v roce 1983. Vystudovala jsem obor Master of Arts in Education na Ball State University. Žila jsem několik let v Michiganu, Anglii, New Yorku a také 5 měsíců na lodi pro 2000 osob, která obeplula svět. Prahu nazývám domovem od roku 2009, kdy jsem si koupila jednosměrnou letenku a vyrazila směrem do neznáma vstříc dobrodružství. Ve školství pracuji již 20 let v různých oborech: služby pro studenty univerzit, výuka na základních školách, tvorba dvojjazyčných osnov, studium jazyků, vedení školy, výuka gramotnosti a Montessori škola. V současné době pracuji na pozici English Second Language Specialist v International School of Prague. Baví mě procházky se psem, živá hudba (poslech i zpěv a hra na kytaru), jóga, smích s přáteli a výlety vlakem. Od roku 2022 jsem šťastným členem rodiny Enwia.

John Luke Foster (rodilý mluvčí), 38 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1987 a vyrůstal ve městě Durham ve Velké Británii. Vystudoval jsem politologii a filozofii na univerzitě v Liverpoolu. V Praze žiji od roku 2016 a pracuji zde jako učitel a vychovatel na anglické základní škole. Mezi mé záliby patří hra na kytaru, klavír, zpěv, posilování a také se věnuji airsoftu. Na tábor Enwia jezdím od roku 2016 a působím zde jako lektor anglického jazyka.

Bc. Lukáš Rak (lektor a oddílový vedoucí), 23 let

lecturer
Narodil jsem se roku 2001. Studuji Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT. Od roku 2017 jsem držitelem mezinárodního certifikátu FCE, úroveň C1. V roce 2019 jsem absolvoval intenzivní kurz anglického jazyka v Kanadě. Velice rád sportuji a věnuji se četbě. Na tábor Enwia jezdím od roku 2016 a působím zde jako lektor angličtiny a oddílový vedoucí.

Mirek Černý (lektor a oddílový vedoucí), 22 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2001. Studuji Vysokou školu kretivní komunikace, obor Animace a vizuální efekty. Mezi mé volnočasové aktivity patří divadlo, sport, grafika a cestování. Absolvoval jsem studijní pobyt ve Velké Británii. Na Enwii jsem začal jezdit od roku 2015 nejprve jako člen oddílu a později jako lektor angličtiny a oddílový vedoucí.

Ing. Tomáš Harák (programový vedoucí), 38 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1986, vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakulta informatiky a statistiky. Pracuji na Českém statistickém úřadu jako vedoucí oddělení statistiky životního prostředí. Mezi mé volnočasové aktivity patří sporty všeho druhu, četba, filmy a počítačová grafika. Na Enwii jsem začal jezdit od roku 1995 nejprve jako člen oddílu a později jako oddílový vedoucí, programový vedoucí a lektor.

B.A. Kristina Liščáková (lektorka), 23 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2000, vystudovala jsem obor TESOL & Modern Languages na University of Central Lancashire ve Velké Británii. V letech 2017/2018 jsem v rámci výměnného programu strávila rok na anglické střední škole Homewood v Tenterdenu. Na Enwii jsem pravidelně jezdila od roku 2008 až do roku 2017 jako dítě a od roku 2021 zde působím jako lektorka angličtiny.. Pokud to situace dovoluje, tak ve volném čase ráda cestuji. Certifikáty: FCE a Advanced C1 od British Study Centre v Brightonu.

Kryštof Švejda (lektor a praktikant), 22 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2002. Na tábor Enwia jezdím od roku 2018. Jsem studentem Elektrotechnické fakulty ČVUT, obor kybernetika a robotika. Mezi mé zájmy patří sport, zejména bojová umění, volejbal a lyžování. Trénuji a vyučuji iwamské aikido. Rád cestuji, ať už za historickými památkami, nebo pěsky po horách s batohem na zádech. Na táboře působím jako lektor a praktikant.

Egor Zolotarev (sporťák a praktikant), 20 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2003. Na letní tábor Enwia jezdím již od svých 8 let. Je to pro mě každoroční zážitek a rád se vracím na místa, kde jsem zažil mnoho nezapomenutelných momentů. Studuji v Holandsku obor Business Administration na University of Amsterdam a věnuji se modelingu. Baví mě především sport, hudba a cestování. Rád trávím čas s přáteli i rodinou a baví mě objevování nových věcí. Ze sportu aktivně provozuji fotbal, rovněž thaibox, posilování a plavání. Vlastním certifikát z angličtiny na úrovni B2. Anglicky hovořím plynně a rád ji používám v mezinárodním prostředí. Na táboře zastupuji pozici praktikanta a sporťáka.

Ondřej Černý (lektor a sporťák), 19 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2004 v Praze. V roce 2023 jsem úspěšně dokončil studium na přírodovědném Gymnáziu Botičská a momentálně studuji Fakultu elektrotechnickou na ČVUT. Na Enwii jsem začal jezdit v roce 2015. Mezi mé zájmy patří především fotbal, četba a cestování. Jsem držitelem mezinárodního certifikátu CAE, který jsem složil v roce 2022. Tábora se v současnosti účastním jako lektor angličtiny a sporťák.

Daniel Petránek (lektor a sporťák), 19 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2004. Studuji Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor Otevřená informatika. Jsem velmi sportovní osoba. Za svůj život jsem zkusil mnoho sportů, ale vždy mě nejvíce bavil fotbal, který hraji již od svých 5 let. V současnosti hraji za Aritmu Praha, kde také již 4.rokem trénuji děti od 7-12 let. Na Enwii jezdím od roku 2011, ovšem jeden rok jsem vynechal ze zdravotních důvodů. Jsem držitel mezinárodního certifikátu OSD B1 z německého jazyka a mým cílem je složení mezinárodního certifikátu CPE z anglického jazyka. Na táboře působím jako sporťák a lektor.

Matěj Kubita (sporťák a praktikant), 21 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2003 v Plzni, ale od svých 2 let žiju v Praze. Vystudoval jsem Smíchovskou střední průmyslovou školu obor Informační technologie a nyní pracuji na pozici IT Specialista. Na tábor Enwia jsem zavítal poprvé v roce 2011 a od té doby jsem nevynechal ani jeden ročník. Mezi mé zájmy patří sporty všeho druhu, například floorbal, plavání či tanec. V poslední době se nejvíce věnuji sportovnímu lezení a boulderingu. Na Enwii působím jako praktikant a sporťák.