Výuka angličtiny

Angličtina je na táboře dětem předávána zcela odlišnou formou, než na jakou jsou zvyklé ze školy. Zaměřujeme se především na činnosti, na které není v klasickém školství při výuce angličtiny čas ani prostor. Neřídíme se výlučně jedním pedagogickým směrem, ale z několika teorií si vybíráme to, co je vhodné pro netradiční prostředí letního tábora. Výuka angličtiny probíhá v malých skupinách, do kterých jsou děti první den tábora rozděleny na základě rozřazovacích testů s přihlédnutím k věku a dosaženým jazykovým znalostem. Tábora se tedy mohou účastnit jak začátečníci, tak i pokročilí

 

 

Intenzivní výuka se koná každý den dopoledne v rozsahu třech vyučovacích hodin hravou, zábavnou a dětem snadno přístupnou formou. Naše metoda nenásilně kombinuje klasickou výuku a zábavné didaktické hry, během kterých si děti ani neuvědomí, že se vlastně učí. Díky našemu zkušenému lektorskému týmu si děti doplní mezery v gramatice, naučí se spoustu nových užitečných slovíček a frází, zdokonalí se v konverzaci a dozví se jak bezděčně reagovat v běžných životních situacích. 

Český lektor či rodilý mluvčí aktivně s dětmi pracuje v učebnách nebo při pěkném počasí třeba na terase či louce. Výuka je zaměřena zejména na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost a často chybějící nenucené užívání jazyka. Na druhé straně i gramatika jazyka je vhodně opakována, aby doplnila hlavní zaměření kurzu. Domů si děti přivezou desky s anglickými materiály a zpěvník, ze kterého se během tábora učí populární písničky.

 

Rodilí mluvčí

Na táboře jsou po celou dobu přítomni rodilí mluvčí, kteří se zaměřují zejména na konverzaci a správnou výslovnost a také jsou po úplných začátečníků. Děti tak jsou v neustálém a bezprostředním kontaktu s angličtinou v její nezkreslené podobě, takže i méně pokročilí si osvojí při všech denních činnostech, hrách a soutěžích různé anglické fráze a rozšíří si slovní zásobu. Přítomnost rodilých mluvčí působí jako silná motivace i pro děti, které zatím nemají ke studiu cizího jazyka příliš kladný vztah.celou dobu zapojeni do všech táborových činností. Střídají se při výuce angličtiny u všech dětí včetně úplných začátečníků. Děti tak jsou v neustálém a bezprostředním kontaktu s angličtinou v její nezkreslené podobě, takže i méně pokročilí si osvojí při všech denních činnostech, hrách a soutěžích různé anglické fráze a rozšíří si slovní zásobu. Přítomnost rodilých mluvčí působí jako silná motivace i pro děti, které zatím nemají ke studiu cizího jazyka příliš kladný vztah.

Jak vypadá výukaFotogalerie