Vedoucí

Ke spokojenosti všech zúčastněných přispívá zejména fakt, že se nám podařilo vytvořit stálý a  sehraný tým vedoucích, kteří nepostrádají táborové nadšení. Máme lety prověřené zkušenosti s přípravou programu a fungováním tábora. Vždy se snažíme vytvořit přátelské prostředí a rozvíjet v dětech tvořivost i zdravou soutěživost.

 

 

Hlavní vedoucí a zástupce jsou držiteli certifikátu hlavních vedoucích táborů akreditovaného u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náš tým se během roku podílí na celkové přípravě tábora. Jedná se o mladé lidi, převážně vysokoškoláky, kteří jako děti sami prošli mnoha ročníky námi pořádaných táborů. Máme bohaté zkušenosti jak s vedením oddílů tak i s výukou angličtiny. Mnozí z nás jezdí na naše tábory s angličtinou od dětství. Snad i díky tomu se dnes někteří z nás živí výukou angličtiny či se vrhli na jinou pedagogickou dráhu.

 

Na naše vedoucí je stoprocentní spolehnutí a vy, jako rodiče, tak máte jistotu, že jsou vaše děti v dobrých rukou. O děti se staráme 24 hodin denně a stále je máme pod dohledem. Na jednoho vedoucího připadá cca 12 dětí. Naši lektoři mají složeny zkoušky z angličtiny jako FCE či CAE nebo několikaletou praxi s výukou a vedením oddílů. Samozřejmostí je nepřetržitá péče kvalifikovaného a zkušeného zdravotníka či zdravotnice. Stále se zvyšující počet dětí svědčí o tom, že se jim u nás líbí a že jsme si v uplynulých sezónách dovedli získat jak je, tak jejich rodiče. Profily vedoucích

 

Judita Horová (hlavní vedoucí), 40 let, certifikát

lecturer
Narodila jsem se v roce 1978. Od roku 1999 se profesně věnuji výuce angličtiny dětí i dospělých. Jsem absolventka Anglo-American College, složila jsem státní všeobecnou zkoušku z angličtiny, vlastním certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language) a také Certifikát hlavních vedoucí dětských táborů schválený MŠMT ČR. Na tábor Enwia jezdím od roku 2003, kde jsem nejprve působila jako lektorka a oddílová vedoucí a od roku 2005 jako provozovatelka a hlavní vedoucí. Mám na starost vedení a organizaci tábora včetně jeho kompletní přípravy během roku a také táborovou videodokumentaci.

Zdeněk Zamrzla (zástupce hlavní vedoucí), 33 let, certifikát

lecturer
Narodil jsem se v roce 1985. Pracuji jako Product manager ve společnosti Trost Auto Service Technik. Na tábor Enwia jezdím již od roku 1996, nejprve jako člen oddílu, od roku 2003 jako oddílový vedoucí a od roku 2007 jako zástupce hlavní vedoucí. Jsem držitelem Certifikátu hlavních vedoucí dětských táborů schválený MŠMT ČR. Na starosti mám především celkovou organizaci tábora, jeho přípravu během roku a táborovou fotodokumentaci.

Kristýna Dvořáková (zdravotnice), 24 let, osvědčení

lecturer
Narodila jsem se v roce 1994. Na tábor Enwia, kde působím zdravotnice, jezdím od roku 2013. Jsem držitelkou průkazu Zdravotníka zotavovacích akcí akreditovaného MŠMT pod záštitou Českého červeného kříže.

Adam Kratochvíl (programový vedoucí a lektor), 25 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. Studuji na FAMU obor režie. V roce 2009 jsem složil zkoušku z angličtiny Cambridge ESOL Exam – PET. Aktivně se věnuji umělecké, filmové a herecké činnosti. Na tábor Enwia jezdím od roku 2002 a od roku 2010 zde působím jako programový vedoucí a lektor. V průběhu roku se podílím na přípravě celotáborové hry.

Erwin Peisar (programový vedoucí), 25 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. Jsem student oboru "Dílo v prostoru a fotografie" na ART & Design Institut v Praze. Aktivně se věnuji fotografování a natáčení.  Tábora Enwia se účastním jako programový vedoucí od roku 2009.

Tomáš Graulich (oddílový a programový vedoucí, lektor), 25 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1992. Na tábor Enwia jezdím již od roku 2003 a od roku 2010 se dětem věnuji jako oddílový vedoucí, programový vedoucí a lektor angličtiny. V současné době studuji andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze. Ve svém volném čase se věnuji hudební tvorbě. V průběhu roku pomáhám s přípravou celotáborové hry.

Veronika Metelcová (oddílová vedoucí a lektorka), 24 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 1993. V současné době se věnuji studiu andragogiky na univerzitě UJAK v Praze. Na tábor Enwia, kde působím jako oddílová vedoucí nejmladších dětí a lektorka angličtiny, jezdím od roku 2009.

Annemari Krčková, DiS (oddílová vedoucí a lektorka), 24 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 1993. V současnosti studuji hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor operní zpěv. Jsem absolventkou konzervatoře, kde jsem získala titul Diplomovaný specialista (hudební obor a anglický jazyk). Mezi mé zájmy patří zejména hra na klavír, zpěv, skládání hudby, psaní anglických textů k písním a výuka dětí. Na tábor Enwia, kde plním funkci oddílové vedoucí nejmladších dětí a lektorky angličtiny, jezdím od roku 2015.

 

Kateřina Oplová, DiS (oddílová vedoucí a lektorka), 26 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 1992. Po úspěšném absolvování Pražské konzervatoře, kde jsem získala titul Diplomovaný specialista (hudební obor zpěv), jsem byla přijata ke studiu na hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, kde studuji obor operní zpěv. Mezi mé zájmy patří zejména hudba, zpěv a sport. Na táboře působím jako lektorka angličtiny a oddílová vedoucí nejmladších dětí.

Aneta Chmelová (oddílová vedoucí a lektorka), 24 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 1994. Jsem studentka grafického designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Také jsem studovala jeden semestr na Faculdade de Belas Artes do Porto v Portugalsku. Od roku 2007 jsem účastnicí jazykového tábora Enwia, nejprve jako dítě a od roku 2016 jako lektorka angličtiny a oddílová vedoucí. Mezi mé koníčky patří cestování, sport a nějaké to umění. Na táboře se starám o oddíly nejmladších a středních dětí.

Jan Krejčí (oddílový vedoucí a lektor), 27 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1990. Tábora Enwia jsem se účastnil jako dítě již od roku 2000 a od roku 2009 jako oddílový vedoucí a lektor angličtiny. V současné době se věnuji studiu cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze. Mezi mé koníčky patří zejména sport a společenské tance.

Mgr. Pavel Šinkovec (lektor a oddílový vedoucí), 26 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1992. Absolvoval jsem obor andragogika a obor historie na FF UK v Praze. V současnosti působím na univerzitě v německém Kielu jako odborný asistent a připravuji se na disertační práci. Od roku 2014 jsem se účastnil tábora Enwia na pozici externího programového vedoucího a od roku 2017 zde působím jako lektor angličtiny a oddílový vedoucí. Jsem držitelem mezinárodního certifikátu FCE.

Hugo Mrázek (programový vedoucí a sporťák), 20 let

lecturer
Narodil jsem se roku 1997 a jsem student ČVUT - Fakulta informačních technologií. Na tábor Enwia jezdím jako dítě od roku 2010 a od roku 2016 jako programový vedoucí a sporťák. V průběhu roku pomáhám s přípravou táborového programu. Úspěšně jsem složil ESE certifikát, level B2 a v současné době se se připravuji na složení mezinárodního certifikátu FCE. Ve volném čase se závodně věnuji klasickým tancům a mezi mé hobby patří také počítače.

Adam Cironis (oddílový vedoucí a lektor), 24 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. V současné době se věnuji informačním studiím a knihovnictví na FF UK v Praze. Úspěšně jsem složil mezinárodní zkoušku z angličtiny a získal certifikát FCE. Mé koníčky jsou fotografování, lezení, florbal a programování. Na tábor Enwia jezdím od roku 2009, nejprve jako člen oddílu, od roku 2013 jako lektor a oddílový vedoucí.