Vedoucí

Ke spokojenosti všech zúčastněných přispívá zejména fakt, že se nám podařilo vytvořit stálý a  sehraný tým vedoucích, kteří nepostrádají táborové nadšení. Máme lety prověřené zkušenosti s přípravou programu a fungováním tábora. Vždy se snažíme vytvořit přátelské prostředí a rozvíjet v dětech tvořivost i zdravou soutěživost.

 

 

Hlavní vedoucí a zástupce jsou držiteli certifikátu hlavních vedoucích táborů akreditovaného u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náš tým se během roku podílí na celkové přípravě tábora. Jedná se o mladé lidi, převážně vysokoškoláky, kteří jako děti sami prošli mnoha ročníky námi pořádaných táborů. Máme bohaté zkušenosti jak s vedením oddílů tak i s výukou angličtiny. Mnozí z nás jezdí na naše tábory s angličtinou od dětství. Snad i díky tomu se dnes někteří z nás živí výukou angličtiny či se vrhli na jinou pedagogickou dráhu.

 

Na naše vedoucí je stoprocentní spolehnutí a vy, jako rodiče, tak máte jistotu, že jsou vaše děti v dobrých rukou. O děti se staráme 24 hodin denně a stále je máme pod dohledem. Na jednoho vedoucího připadá cca 12 dětí. Naši lektoři mají složeny zkoušky z angličtiny jako FCE či CAE nebo několikaletou praxi s výukou a vedením oddílů. Samozřejmostí je nepřetržitá péče kvalifikovaného a zkušeného zdravotníka či zdravotnice. Stále se zvyšující počet dětí svědčí o tom, že se jim u nás líbí a že jsme si v uplynulých sezónách dovedli získat jak je, tak jejich rodiče. Profily vedoucích

 

Judita Horová (hlavní vedoucí), 44 let, certifikát

lecturer
Narodila jsem se v roce 1978. Od roku 1999 se profesně věnuji výuce angličtiny dětí i dospělých. Jsem absolventka Anglo-American College, složila jsem státní všeobecnou zkoušku z angličtiny, vlastním certifikát TEFL (Teaching English as a Foreign Language) a také Certifikát hlavních vedoucí dětských táborů schválený MŠMT ČR. Na tábor Enwia jezdím od roku 2003, kde jsem nejprve působila jako lektorka a oddílová vedoucí a od roku 2005 jako provozovatelka a hlavní vedoucí. Mám na starost vedení a organizaci tábora včetně jeho kompletní přípravy během roku a také táborovou videodokumentaci.

Zdeněk Zamrzla (zástupce hlavní vedoucí), 37 let, certifikát

lecturer
Narodil jsem se v roce 1985. Pracuji jako Product manager ve společnosti Relmag. Na tábor Enwia jezdím již od roku 1996, nejprve jako člen oddílu, od roku 2003 jako oddílový vedoucí a od roku 2007 jako zástupce hlavní vedoucí. Jsem držitelem Certifikátu hlavních vedoucí dětských táborů schválený MŠMT ČR. Na starosti mám především celkovou organizaci tábora, jeho přípravu během roku a táborovou fotodokumentaci.

 

BcA. Adam Kratochvíl (programový vedoucí a lektor), 29 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. Studuji na FAMU obor režie. V roce 2009 jsem složil zkoušku z angličtiny Cambridge ESOL Exam – PET. Aktivně se věnuji umělecké, filmové a herecké činnosti. Na tábor Enwia jezdím od roku 2002 a od roku 2010 zde působím jako programový vedoucí a lektor. V průběhu roku se podílím na přípravě celotáborové hry.

BcA. Erwin Peisar (programový vedoucí), 29 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. Vystudoval jsem obor "Dílo v prostoru a fotografie" na ART & Design Institut v Praze. Profesně se věnuji fotografování a natáčení. Mezi mé zájmy patří zbraně. Tábora Enwia se účastním jako programový vedoucí od roku 2009 a aktivně se podílím na přípravě celotáborové hry.

Tomáš Graulich (oddílový vedoucí a lektor), 30 et

lecturer
Narodil jsem se v roce 1992. Na tábor Enwia jezdím již od roku 2003 a od roku 2010 se dětem věnuji jako oddílový vedoucí a lektor angličtiny. Studoval jsem andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze a momentálně pracuji jako barista. Ve svém volném čase se věnuji hudební tvorbě. V průběhu roku pomáhám s přípravou celotáborové hry.

Bc. Veronika Metelcová (zdravotnice, odd. vedoucí a lektorka), 29 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 1993. V současné době se věnuji studiu pedagogiky a pracuji jako učitelka na 1.stupni základní školy. Na tábor Enwia, kde působím jako zdravotnice, oddílová vedoucí nejmladších dětí a lektorka angličtiny, jezdím od roku 2009. Jsem držitelkou průkazu Zdravotníka zotavovacích akcí akreditovaného MŠMT pod záštitou Českého červeného kříže.

Mgr. Pavel Šinkovec (lektor a oddílový vedoucí), 30 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1992. Absolvoval jsem obor andragogika a obor historie na FF UK v Praze. V současnosti působím na univerzitě v německém Kielu jako odborný asistent a připravuji se na disertační práci. Od roku 2014 jsem se účastnil tábora Enwia na pozici externího programového vedoucího a od roku 2017 zde působím jako lektor angličtiny a oddílový vedoucí. Jsem držitelem mezinárodního certifikátu FCE.

Mgr. Adam Cironis (oddílový vedoucí a lektor), 29 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1993. Vystudoval jsem magisterský obor Studia nových médií na FFUK v Praze a v současné době pracuji jako vedoucí oddělení informačních systémů v Národním muzeu. Úspěšně jsem složil mezinárodní zkoušku z angličtiny a získal certifikát FCE. Mé koníčky jsou fotografování, lezení, florbal a programování. Na tábor Enwia jezdím od roku 2009, nejprve jako člen oddílu, od roku 2013 jako lektor a oddílový vedoucí.

Hugo Mrázek (oddílový vedoucí a lektor), 25 let

lecturer
Narodil jsem se roku 1997 a jsem student ČVUT - Fakulta elektrotechnická. Na tábor Enwia jezdím jako dítě od roku 2010 a od roku 2016 jako oddílový vedoucí a lektor. V průběhu roku pomáhám s přípravou táborového programu. Úspěšně jsem složil ESE certifikát, level B2 a v současné době se se připravuji na složení mezinárodního certifikátu FCE. Ve volném čase se závodně věnuji klasickým tancům a mezi mé hobby patří také počítače.

Tomáš Pour (oddílový vedoucí a lektor), 23 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1999 v Praze, kde také studuji na 2. lékařské fakultě UK. Jsem držitelem mezinárodního certifikátu CAE a mezi mé zájmy patří zejména sport, literatura, cestování a práce s dětmi. Aktivně se věnuji vysokohorské turistice a horolezectví, mezi mé největší horolozecké úspěchy patří zdolání Gerlachovského štítu a Zugspitze. Na tábor Enwia jezdím již od roku 2008 a působím zde jako lektor angličtiny a oddílový vedoucí.

Jáchym Suchomel (oddílový vedoucí a sporťák), 23 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1999. Vystudoval jsem sportovní management na soukromé střední škole BEAN. Na tábor Enwia jezdím od roku 2007 a plním zde funkci oddílového vedoucího a sporťáka. V současné době se profesně věnuji sportu a mezi mé hobby patří fotografování. Několikrát jsem reprezentoval Českou republiku na Mistrovství světa v motokárách.

Barbora Čisáriková (oddílová vedoucí a lektorka), 23 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 1999. Jsem studentka Husitské a teologické fakulty UK, obor sociální a charitativní práce. Mezi mé zájmy patří zejména fotografování, cestování a umění. Na jazykový tábor Enwia jsem jezdila již jako dítě a od roku 2018 zde působím jako lektorka angličtiny a oddílová vedoucí nejmladších dětí.

Lenka Peprníková (oddílová vedoucí a lektorka), 23 let

lecturer
Narodila jsem v roce 1999 v Praze, kde současně stále žiji. Vystudovala jsem střední odbornou školu a v současnosti jsem studentkou oboru humanitních studií na Karlově univerzitě. Na tábor Enwia jezdím již od roku 2008, nejprve jako dítě a od roku 2018 zde zastupuji roli oddílové vedoucí a lektorky angličtiny nejmladších dětí. Mezi mé přednosti a zájmy patří komunikace v kolektivu, práce s dětmi, hudba, tanec, a v neposlední řadě nesmí chybět pořádná legrace.

Zuzana Brandová (maskérka a lektorka), 22 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2000. Studuji klinickou a toxikologickou analýzu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Ve volném čase se věnuji tréningu dostihových koní, kresbě a malbě. Na tábor Enwia jezdím od svých 10 let a od roku 2018 se účastním jako lektorka a maskérka.

David Steklý (hlavní programový vedoucí), 22 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2000. Jsem student Pedagogické fakulty UK, specializace dějepis a zeměpis. Na Enwii jsem byl poprvé jako dítě v roce 2008 a nevynechal jsem ani jeden rok. Baví mě sport a mou drobnou zálibou je amaterské psaní. Nyní na tábor jezdím jako hlavní programový vedoucí.

Aneta Petránková (praktikantka a lektorka), 21 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2001. Jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a jsem držitelkou mezinárodního certifikátu FCE. Mezi mé zájmy patří divadlo, hudba, cestování a práce s dětmi. Působím také jako zpěvačka v kapele Sway Away, vedu Dětský divadelní soubor Strašilka a vyučuji děti hře na flétnu. Na tábor Enwia jezdím od roku 2009 a od roku 2020 se účastním jako praktikantka a lektorka angličtiny.

Aneta Darjaninová (praktikantka a lektorka), 20 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2002 v Praze, kde bydlím a studuji na Fakultně sociálních věd, obor Sociální antropologie a sociální politika. Mezi mé záliby patří gymnastika, trampolíny, kde působím jako trenérka nejmladších dětí, knihy a cestování. Na Enwii jezdím od roku 2015 a zastávám post praktikanty a lektorky angličtiny.

David Švehlík (rodilý mluvčí), 42 let

lecturer
Narodil jsem se v Československu v roce 1980. V roce 1983 jsme se přestěhovali s rodinou do New Yorku, kde jsme žili 5 let. V roce 1988 se naše rodina vrátila zpět do Čech, ale po dvou letech jsme odjeli do Toronta a nakonec jsme se v roce 1990 přestěhovali do Houstonu v Texasu, kde jsme žili 13 let. Na San Jacinto College v Texasu jsem vystudoval obor „music and audio engineering“ a začal jsem vyučovat hru na bicí nástroje. V roce 2006 jsem se vrátil natrvalo do Čech a začal zde pracovat jako lektor anglického jazyka. Na tábor Enwia jezdím od roku 2016 a vyučuji zde anglický jazyk. Ve volném čase se věnuji především hudbě a své kapele, ve které hraji na bicí, zajímám se o literaturu a miluji plavání.

John Luke Foster (rodilý mluvčí), 35 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1987 a vyrůstal ve městě Durham ve Velké Británii. Vystudoval jsem politologii a filozofii na univerzitě v Liverpoolu. V Praze žiji od roku 2016 a pracuji zde jako učitel a vychovatel na anglické základní škole. Mezi mé záliby patří hra na kytaru, klavír a také se věnuji airsoftu. Na tábor Enwia jezdím od roku 2016 a působím zde jako lektor anglického jazyka.

Lukáš Rak (lektor a sporťák), 21 let

lecturer
Narodil jsem se roku 2001. Studuji Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT. Od roku 2017 jsem držitelem mezinárodního certifikátu FCE, úroveň C1. V roce 2019 jsem absolvoval intenzivní kurz anglického jazyka v Kanadě. Velice rád sportuji a věnuji se četbě. Na tábor Enwia jezdím od roku 2016 a působím zde jako lektor angličtiny a sporťák.

Mirek Černý (lektor a sporťák), 21 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 2001. Studuji Vysokou školu kretivní komunikace, obor Grafický a mediální design. Mezi mé volnočasové aktivity patří divadlo, sport, grafika a cestování. Absolvoval jsem studijní pobyt ve Velké Británii. Na Enwii jsem začal jezdit od roku 2015 nejprve jako člen oddílu a později jako lektor angličtiny a sporťák.

Ing. Tomáš Harák (programový a oddílový vedoucí), 36 let

lecturer
Narodil jsem se v roce 1986, vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakulta informatiky a statistiky. Pracuji na Českém statistickém úřadu jako vedoucí oddělení statistiky životního prostředí. Mezi mé volnočasové aktivity patří sporty všeho druhu, četba, filmy a počítačová grafika. Na Enwii jsem začal jezdit od roku 1995 nejprve jako člen oddílu a později jako oddílový vedoucí, programový vedoucí a lektor.

Kristina Liščáková (lektorka), 22 let

lecturer
Narodila jsem se v roce 2000, studuji obor TESOL & Modern Languages na University of Central Lancashire ve Velké Británii. V roce 2017/2018 jsem v rámci výměnného programu strávila rok na anglické střední škole Homewood v Tenterdenu. Na Enwii jsem pravidelně jezdila od roku 2008 až do roku 2017 jako dítě a od roku 2021 zde působím jako lektorka angličtiny. Pokud to situace dovoluje, tak ve volném čase ráda cestuji. Certifikáty: FCE a Advanced C1 od British Study Centre v Brightonu.