Časté dotazy

  • Je tábor Enwia vhodný i pro mé dítě, které neumí anglicky?

Náš tábor je vhodný pro všechny děti bez ohledu na úroveň znalosti anglického jazyka. Děti jsou na začátku rozděleny na základě rozřazovacích testů do skupin dle jejich znalostí (nikoli podle věku). Tím je zaručeno, že se každému dostane přiměřené péče. Tábora se tedy mohou účastnit jak začátečníci, tak pokročilí.

  • Mé dítě jede poprvé na tábor, nejsou dva týdny moc?

Opravdu se někdy stává, že se dětem zasteskne po rodičích. Naše zkušenost je ale taková, že na dvoutýdenním táboře mají děti čas navázat dostatek kvalitních vztahů, díky nimž se v kolektivu cítí dobře. Po několika prvních dnech obvykle teskných chvilek rychle ubývá také z důvodu pestrého a opravdu nabitého programu, kdy jsou děti zaměstnány od rána až do večera a na stýskání tak nemají mnoho času. Naši oddíloví vedoucí jsou velmi dobře připraveni na takové situace a děti umí uklidnit a rozptýlit.

  • Drží se na táboře noční hlídky?

Pravidelné noční hlídky se u nás nedrží. Může se ovšem stát, že si okolnosti táborové hry vyžádají ostražitost dětí (zejména starších) i po večerce.

  • Organizujete pro děti noční bojovky/hry?

Ano, v průběhu tábora čeká děti i noční dobrodružství. Jsme ovšem soudní a uvědomujeme si možné negativní dopady takových her na děti. Proto bojovky nejsou nijak drastické ani náročné a pokud je nějaké dítě opravdu zoufalé a má velký strach, samozřejmě jej nenutíme se této hry zúčastnit.

  • Odjíždíte i z jiného místa než z Prahy?

Doprava je zajištěna moderními a kvalitními autobusy z Prahy do Lučkovic a zpět, a to podle propozic, které jsou zveřejněny na internetových stránkách i zaslány na Vaše e-mailové či domovní adresy s dostatečným časovým předstihem. Pokud nejste z Prahy, máte dvě možnosti. Buď můžete ve stanovený čas své dítě dopravit na místo odjezdu autobusu, nebo je po dohodě s hlavním vedoucím přivézt až na tábor. Totéž platí i pro návrat z tábora.

  • Jaké kapesné mají mít děti s sebou?

Tábor obsahuje vše, co děti potřebují, takže s sebou jim stačí opravdu jen malé kapesné. Děti mají možnost si zakoupit různé sladkosti, limonády či zmrzliny v místním obchůdku, na které nepotřebují žádné velké finanční částky. Doporučujeme dát dětem obnos v rozmezí 500 – 800 Kč. U malých děti mohou na přání rodičů zajistit úschovu peněz jejich oddíloví vedoucí.

  • Jaký je celkový počet dětí na táboře a věkové složení v oddílech?

Na tábor jezdí každoročně přibližně 90-110 dětí ve věku 7-17 let.  Oddíly máme 3 – nejmladší (7-10 let), střední (11-13 let) a nejstarší (14-17 let). Na každý oddíl připadá cca 30-35 dětí stejného věku a 3-4 vedoucí.

  • Jaký je režim dne? Kdy mají děti večerku?

Těmto otázkám je věnován celý článek Jak u nás vypadá den.

  • Rádi bychom naše dítě na tábor přivezli později/odvezli dříve. Je to možné?

Pokud se jedná pouze o několik dní, dohoda s hlavní vedoucí je možná. Považujeme ovšem za důležité uvědomit si, že jsou s tím spojeny určité potíže pro vedoucí i pro dítě. Je pro děti náročné zapojit se do táborového chodu se zpožděním. Na druhou stranu děti obvykle mrzí, mají-li program opustit právě ve chvíli, kdy graduje.

  • Můžeme naše dítě na táboře navštívit?

Návštěvy na táboře nedoporučujeme - nepůsobí dobře na psychický stav dětí a narušují chod tábora. Návštěvy jsou proto povoleny jen ve velmi výjimečných případech na základě osobní domluvy s hlavní vedoucí nebo zástupcem hlavní vedoucí, a to v předem sjednaném termínu.

  • Chodíte se koupat?

Koupat se nechodíme z důvodu bezpečnosti. Pořádáme přímo v táboře vodní bitvy a klouzačku, což mají děti velmi rády a moc se na oboje těší.

  • Mohu dát svému dítěti mobilní telefon?

Samozřejmě můžete. Děti nemají v žádném případě zakázáno telefonovat a být s rodiči v kontaktu. Doporučujeme však omezit volání dětem na minimum, aby nebyly zbytečně ustýskané. Dovolujeme si Vás ještě upozornit, že v táboře je zhoršený signál!

Pokud jste zde nenašli dotaz, který Vás zajímal, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám vše zodpovíme.