Spuštění přihlášek

Přihláška na Enwia Summer Camp 2025


*Jméno a příjmení:
*Datum narození:
*Odpovědný zástupce:
*Zdravotní pojištovna:
*Adresa:
*PSČ:
*E-mail na rodiče:
*Mobil 1 na rodiče:
*Mobil 2 na rodiče:
 
*Znalost angličtiny:
začátečník
1 rok výuky
2 roky výuky
více než 2 roky (uveďte kolik) 
 
*Velikost táborového trička:
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
 

*Pokud si přejete ubytování s kamarádem/kamarády, uveďte zde jejich jména:

Odkud jste se o táboru dozvěděli:
 
Adresa a telefony rodičů (příbuzných) v době konání tábora:
 
Upozorňuji u svého dítěte na povahové zvláštnosti, zdravotní potíže, trvale užívané léky, speciální stravu (bezlepková dieta, vegetariánská strava...) atd.


Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte na letním táboře Enwia Summer Camp