Tábor 2022

Termín:

2.7.-16.7.2022 - RZ Lučkovice

Výuka angličtiny

Výuka angličtiny bude probíhat v malých skupinách, do kterých budou děti první den rozděleny podle věku a dosažených jazykových znalostí. Tábora se tedy mohou účastnit jak začátečníci, tak i pokročilí. Vyučovat budou nejen zkušení čeští lektoři, ale zároveň budou na táboře přítomni též rodilí mluvčí, kteří se zaměří zejména na konverzaci a správnou výslovnost u starších a pokročilejších dětí. Děti s nimi budou v kontaktu i během celého dne, takže i méně pokročilí si osvojí při všech denních činnostech, hrách a soutěžích různé anglické fráze a rozšíří si slovní zásobu. Intenzivní výuka bude každý den vždy v dopoledních hodinách v rozsahu třech vyučovacích hodin hravou, zábavnou a dětem snadno přístupnou formou.

Program a celotáborová hra

Enwia 2022 logoNabitý program během celého dne je uspořádán tak, aby se děti nejen učily anglicky, ale také si užily spoustu legrace, dobrodružství, zábavy a čerstvého vzduchu. Proto jsme připravili dobrodružnou a napínavou celotáborovu hru „Golem: The Mystery of Old Prague“

Vydejte se s námi do časů vlády Rudolfa II., císaře římského, krále českého, uherského, markraběte moravského a arcivévody rakouského. Společně se vrátíme do doby, kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, alchymistů, astrologů i umělců. Seznámíme se s osobnostmi jako jsou Tychon Brahe, Edward Kelley, Johannes Kepler či Giordano Bruno. Prozkoumáme dosud nepoznaná zákoutí Starého Města pražského, mystický Židovský hřbitov nebo tajuplnou Zlatou uličku. Navštívíme proslulou alchymistickou dílnu Pražského hradu a pokusíme se rozluštit záhadu Kamene mudrců, elixíru mládí a nápoje neviditelnosti. V císařových uměleckých sbírkách se nachází Golem, kterého stvořil před lety jeho přítel, rabín a učenec Jehuda Liva ben Becalel, známý jako rabbi Löw. Ten jediný zná tajemství, jak Golema oživit. Přátelství císaře a rabína však vzalo za své, rabín císařský dvůr opustil a s sebou si odnesl i své tajemství. V jeho pracovně byl však nalezen roztrhaný deník s poznámkami v hebrejštině...Co bude dál? Nikdo neví.

Bohemia logo 2022Letos k nám zavítá skupina historického šermu Bohemica Sanguis, která předvede scénické šermířské souboje a vystoupení, historické tance, ukázku i možnost vyzkoušet si dobové zbraně a mnoho dalšího.

Naši DJ´s se postarají o skvělou atmosféru na diskotékách s nejnovějšími hity a profesionální hudební aparaturou. Budeme hojně využívat místní sportovní zázemí – volejbalové i fotbalové hřiště, stoly na ping-pong, vzduchovou trampolínu, relaxační sítě apod. Nebudou také chybět oblíbené vodní bitvy, tajuplné noční etapy, vědomostní soutěž Risku, půldenní výlet, táborák a samozřejmě bojovka. Na závěr tábora nás jako vždy čeká karneval a famózní disko-party.

  

Stravování

 

Strava bude podávána 5x denně (snídaně, teplý oběd včetně polévky, odpolední svačina – ovoce, teplá večeře, druhá večeře - pečivo). Součástí je i pitný režim, děti mají v jídelně k dispozici během celého dne i noci čaj nebo šťávu, které mohou konzumovat neomezeně. Děti také mají možnost zakoupit si různé cukrovinky, zmrzliny nebo limonády v místním obchůdku.

 

Doprava

 

Doprava je zajištěna autobusy z Prahy přímo do areálu RZ Lučkovice a zpět. Hodina a místo odjezdu bude upřesněno zhruba tři týdny před začátkem tábora.

 

Cena

 

Cena tábora je 9.500,- Kč a obsahuje vše, co děti během pobytu potřebují, s sebou jim stačí pouze malé kapesné. Ti, kteří zašlou vyplněnou přihlášku a zaplatí letní prázdninový pobyt nejpozději do 28.února 2022, mohou využít zvýhodněnou cenu ve výši 8.900,- Kč.

Cena tábora zahrnuje:

 • ubytování a stravu 5x denně
 • 30 hodin výuky angličtiny s českými lektory a rodilými mluvčími
 • materiály a pomůcky pro výuku a k táborovému programu
 • pedagogický dozor a péči zdravotníka během celého pobytu
 • dopravu z Prahy na místo a zpět
 • táborové tričko
 • DVD s filmem a fotografiemi zachycující průběh tábora
 • cena neobsahuje úrazové pojištění (doporučujeme dítě připojistit)

 

Platba a stornopoplatky

 

 • elektronicky ve prospěch účtu 107-4089280237/0100, variabilní symbol bude datum narození dítěte ve tvaru rok, měsíc, den
 • vkladem příslušné částky v jakékoli Komerční bance, variabilní symbol bude datum narození dítěte ve tvaru rok, měsíc, den
 • účastníky zařazujeme dle došlých a zaplacených přihlášek
 • vzhledem k velkému zájmu o tábor a omezenému počtu míst, doporučujeme přihlášení v co nejkratším termínu. Platbu prosíme uskutečněte do 14 dnů ode dne odeslání přihlášky. V opačném případě Vám nejsme schopni volné místo garantovat.
 • pro rodiče, kteří chtějí uplatnit slevu na tábor poskytovanou zaměstnavatelem nebo zdravotní pojišťovnou, vystavíme fakturu či potvrzení o účasti dítěte na našem táboře 

 

Případnou neúčast Vašeho dítěte nám neprodleně sdělte. Za zrušení účasti na táboře před jeho zahájením účtujeme tyto storno poplatky:

 

 • 30% z ceny v době do 30ti dnů před odjezdem
 • 40% z ceny 29 – 8 dnů před odjezdem
 • 50% z ceny 7 – 1 den před odjezdem

 

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci či úrazu vracíme pouze přeplatek za nevyčerpanou stravu a ubytování. Za jiných okolností přeplatek nevracíme. O výše uvedený přeplatek je nutné se přihlásit nejpozději do 30 dnů ode dne skončení táborového pobytu. Po tomto datu nebude brán na nárok o přeplatek zřetel. Děkujeme za pochopení.

 

Přihláška

Přihlášku na letní tábor můžete online vyplnit zde:

 

Lékařské potvrzení a bezinfekčnost si můžete stáhnout a vyplnit zde. Tyto dokumenty budete odevzdávat až při odjezdu Vašeho dítěte zdravotníkovi tábora.

Prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší jednoho dne.

Informace o odjezdu, příjezdu, adrese a telefonním čísle obdržíte písemně nebo elektronicky nejpozději 14 dní před zahájením tábora. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi se vám budeme věnovat.

 

 

Přidejte se do skupiny Enwia Summer Camp na Facebooku a sledujte přípravu dalšího báječného tábora.Kolik zbývá volných míst?

Už je obsazeno 98 ze 100 míst
tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces tag_faces panorama_fish_eye panorama_fish_eye